Savu vidi veidojam paši

Atbalstu savām idejām saņem 11 projekti

Noslēdzies Talsu novada fonda projektu konkurss „Savu vidi veidojam paši", kurā par finansējumu cīnījās pavisam 18 ieceres. Projekta kopējais finansējums - 4888,94 eiro - tiek sadalīts starp 11 projektiem.

„Stabiņš, stabiņš + roku darbiņš = Kāķīšiem savs namiņš"

Strazdes bērnu nama rotaļlaukuma teritorijā tika izzāģēti vairāki bojāti koki, kas apdraudēja bērnu dzīvību un drošību. Viens no kokiem atradās bīstami tuvu vienai no bērnu laukumā esošajām nojumēm, kā rezultātā nācās atvadīties gan no koka, gan nojaukt nojumi. Savukārt otra nojume ir celta aptuveni pirms 30 gadiem un ir morāli un fiziski novecojusi , tāpēc tagad ar projektu konkursa palīdzību Kāķīšu ciema entuziastu grupa nojumi atjaunos. Tāpat rudenī notiks parka sakopšanas talka, tā veicinot Kāķīšu ciema iedzīvotāju un Strazdes bērnu namu bērnu un darbinieku sadarbību.

„Laidzē dzīvosim aktīvi un veselīgi. Lai top pludmales volejbola laukums Laidzē!"

Šī gada aprīlī Laidzes pagastā tapusī jauniešu apvienība „Laidzes juniori" sava pagasta centrā izveidos volejbola laukumu - iebērs smiltis, uzstādīs laukuma līnijas, tīklu, soliņus un atkritumu urnas. Bet pēc tam sekos pirmās jauniešu un ģimeņu volejbola komandu sacensības;

„Smilšukaste mūsu pagalma bērniem - 2.kārta"

2011.gadā Mundigciema daudzdzīvokļu mājās mītošās jaunās ģimenes par Talsu novada fonda līdzekļiem jau labiekārtoja savu pagalmu - iekārtoja smilšukasti, soliņus, atkritumu urnas un iestādīja kociņus, bet nu pagalma bērni tiks pie divu veidu šūpolēm, slidkalniņa un vingrošanas kāpnēm;

„Laipas izbūve Vilkmuižas ezerā"

Pašlaik Talsu pilsētas airētāji mēro garo ceļu uz Ābeļu ezeru, kur nav ne vietas laivu novietošanai, ne siltu ģērbtuvju, kā arī izejai uz ūdens tiek izmantots privātīpašums, kur īpašnieks kuru katru brīdi var liegt izmantot. Tāpēc projekta iesniedzēji ar konkursā iegūto finansējumu izbūvēs laipu ar izeju uz ūdens Vilkmuižas ezerā pretī viesnīcai. Airētājiem laipa kalpos kā bāzes vieta, no kurienes uzsākt un pabeigt treniņus, kā arī saņemt trenera norādījumus. Bet makšķernieki neizbradās niedres, jo lomu ķeršanai varēs izmantot laipu;

„Velonovietnes"

Talsu sporta namu ikdienas apmeklē aptuveni 250 cilvēku. Daudzi ierodas tieši ar velosipēdu un vēlas to novietot drošā vietā. Līdz šim tie novietoti sporta nama koridoros, bet tagad paredzēts uzstādīt speciālas velonovietnes pie sporta nama galvenās ieejas, nobruģēt un sakārtot teritoriju;

„Sporta laukuma uzlabošana Vandzenes pagasta Skolas ciemā"

Sporta laukums, kurš atrodas Vandzenes pagasta Skolas ciemā pie Vandzenes pamatskolas, ir vienīgais aktīvas un sportiskas brīva laika pavadīšanas objekts šajā Vandzenes pagasta daļā. Pašlaik sporta laukuma aprīkojums ir krietni nolietots un tā daudzveidība aprobežojas tikai ar skolas mācību programmas realizācijai nepieciešamo- skriešanas celiņiem, tāllēkšanas bedri, laukumu lodes grūšanai. Projekta iesniedzēji vēlas attīrīt un pārkrāsot esošo vingrošanas rīku un svara trenažieri, izgatavot jaunus vingrošanas rīkus, sakopt futbola un pludmales volejbola laukumu un atjaunot aprīkojumu;

„Soliņu atjaunošana un jaunu soliņu uzstādīšana Spāres sporta laukumā"

Līdz šim visas labiekārtošanas aktivitātes Spāres sporta laukumā aprobežojās tikai ar laukuma ikdienas uzturēšanu - futbola laukuma un teritorijas pļaušana, skrejceļa un volejbola laukuma ravēšana un vecā, nokalpojušā inventāra rūpīgu saglabāšanu un uzturēšanu. Tagad biedrība „MĒS SPĀREI" atjaunos 11 soliņus un izgatavos 9 jaunus soliņus pie volejbola un basketbola laukuma;

„Puķu grozs"

Ķūļciema biedrība „Intra" labiekārtos teritoriju pie Brīvā laika pavadīšanas centra - sakārtos septiķi, nosiltinās aku, lai pasargātu bērnus no bīstamām situācijām, un izgatavot dekoratīvo elementu ar ziediem. Projektā tiks iesaistīti bērni un jaunieši un viņu vecāki, radi un draugi, kā rezultātā tiks stiprināta paaudžu sadarbība un jauniešu iesaistīšana estētiskās vides uzlabošanā;

„Pludmales volejbolu laukumu sakārtošana"

Šī projekta iesniedzēji ir volejbola komanda „Talsi", kas atjaunota 2013.gada vasarā ar mērķi popularizēt šo sporta veidu Talsos. Pludmales volejbolu laukumu labiekārtošana pie Talsu sporta halles nepieciešama, jo laukumi nav ierobežoti, tāpēc bieži bumbas izlido tālu ārpus teritorijas. Par iegūto finansējumu varēs arī uzstādīt soliņus, kur novietot personīgās mantas, un ierīkot atkritumu tvertnes, lai tukšās pudeles un citi atkritumi tiktu izmesti tam piemērotās vietās;

„Šūpoles Tiņģeres pils parkā"

Tiņģernieki uzstādīs koka šūpoles, kas iekļausies senatnīgā pils parka vidē un atradīsies netālu no nozīmīgiem apskates objektiem - Mīlestības saliņas, Vecā avota grotas - un ugunskura vietas. To izgatavošanā un uzstādīšanā iesaistīsies paši pagasta iedzīvotāji;

„Nu es iešu sētiņā rokas, kājas pūtināt"

Neformālajā sabiedrības grupā „Bišu strops" apvienojušies aktīvākie Laucienes pansionāta iemītnieki, darbinieki un tuvāko daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji, lai padarītu kvalitatīvu apkārtējo vidi cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, senioriem un bērniem. Tā tagad zaļajā zonā pie pansionāta, kur tiek rīkoti dažādi tematiskie pasākumi, taps kvalitātes un drošības prasībām atbilstoši koka soli un galdi.

Lai gan sākotnēji bija paredzēts, ka kopējo rezultātu vienlīdzīgās daļās noteiks žūrijas komisijas, fonda dalībnieku un interneta balsojums, tomēr Uzraudzības komiteja nolēma interneta balsojumu anulēt. No saņemtajām 24 498 balsīm, izmantojot neatļautus paņēmienus, 7448 bija viltotas - pavisam rezultāts mākslīgi palielināts vairākiem projektiem (sākot no 11 līdz pat 3087 balsīm). Lai gan, iespējams, vainīgi nemaz nav paši projektu pieteicēji un īstenotāji, tomēr balsojums nav godīgs. Nevēloties atbalstīt šādu rīcību, tika nolemts ņemt vērā tikai žūrijas komisijas un dalībnieku piešķirtos punktus.

Līgumus par finansējuma saņemšanu, konkursa uzvarētāji parakstīs 4.jūnijā, bet projektus paredzēts īstenot līdz 2014.gada 1.decembrim.

Talsu novada fonda darbību finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija, Borisa un Ināras Teterevu fonds un Talsu novada pašvaldība

Iesaki draugiem:   Draugiem.lv

Piesakies jaunumu saņemšanai

Aktuālā informācija

Talsu novada V Iedzīvotāju foruma rezultāti

Muzikālās kāpnes, piknika parks, krāsainas ielas, krāsu ziedošanas punkts vecpilsētas atjaunošanai, gaisa tramvajs un kuršu pils projekcija Talsu pil

LASĪT TĀLĀK

Ātrās saites

Seko mums