Ko mēs darām?

Ko mēs darām?

Talsu novada fonda misija ir izkopt mērķtiecīgas labdarības tradīcijas un sekmēt attīstību Talsos un novadā, atbalstot sabiedriska labuma projektus un pozitīvas sociālās pārmaiņas vietējā sabiedrībā. Fonds ir pirmais kopienas fonds Latvijā, dibināts 2003. gada 24. februārī. Kopienas fonds ir neatkarīga organizācija, kas kalpo plašiem sabiedriska labuma mērķiem, vācot ziedojumus no vietējiem ziedotājiem ar mērķi finansēt vietējo iedzīvotāju projektus. Tā ir iespēja ar pašu ziedotajiem līdzekļiem sasniegt tieši tos mērķus, kas svarīgi vietējai sabiedrībai. Fondam ir izveidojusies veiksmīga sadarbība ar uzņēmumiem, pašvaldību un vietējo sabiedrību.

Ar ko Talsu novada fonds ir īpašs?

  • Piesaista līdzekļus no vietējiem avotiem - ieinteresē ziedot vietējos iedzīvotājus un uzņēmumus;
  • Rīko projektu konkursus - finansējumu konkursa kārtībā piešķir plašiem sabiedriska labuma mērķiem;
  • Aptver noteiktu darbības teritoriju - Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga novadus;
  • Talsu novada fonds strādā ne tikai šodienas vajadzībām, bet arī priekšdienām - pakāpeniski veido neaizskaramo kapitālu, lai no tā ienākumiem (procentiem) finansētu sabiedriska labuma projektus;

Iesaista vietējos iedzīvotājus:

  • fonda Padomes dalībnieki līdzdarbojas vispārējo projektu konkursu uzvarētāju izvērtēšanā pēc noteiktas balsošanas sistēmas,
  • fonda dalībnieku mērķa iemaksas (2016. gadā - EUR 45,- gadā) tiek izlietotas projektu konkursos uzvarējušo projektu finansēšanai un neaizskaramā kapitāla veidošanai

2016. gada 9.martā Talsu tautas namā Talsu novada fonda dalībnieki pulcējās kopsapulcē.


Iesaki draugiem:   Draugiem.lv

Piesakies jaunumu saņemšanai

Aktuālā informācija

Talsu novada V Iedzīvotāju foruma rezultāti

Muzikālās kāpnes, piknika parks, krāsainas ielas, krāsu ziedošanas punkts vecpilsētas atjaunošanai, gaisa tramvajs un kuršu pils projekcija Talsu pil

LASĪT TĀLĀK

Ātrās saites

Seko mums