Jaunumi

Talsu novads gatavojas IV Iedzīvotāju forumam

Marts Talsu novadā sāksies ar novadnieku kopā sanākšanu, lai izvērtētu paveikto pēc Talsu novada III Iedzīvotāju foruma, dalītos idejās par novada nākotni, lemtu, kas nepieciešams Talsu novadam un ikvienam novadniekam un vienotos par darbiem, kas uzlabos dzīvi mūsu novadā.

Talsu novada IV Iedzīvotāju forums notiks 1.martā plkst.10.00 Talsu 2.vidusskolā, un tajā pārstāvji no katras Talsu novada pašvaldības darbosies deviņās darba grupās, kas aptver sekojošas sfēras - ekonomika, izglītība, vide, kultūra, atpūta un aktīvs dzīves veids, sociālā joma, mājoklis, infrastruktūra, transports, novada tēls un sadarbība. Forumā gaidīts būs ikviens novadnieks.

Darbs grupās tiks akcentēts divos virzienos. Grupu diskusijās dalībnieki veiks iepriekšējā iedzīvotāju forumā nosprausto mērķu un īstenoto rīcību izvērtējumu, meklēs pozitīvo mijiedarbību starp plānotajiem mērķiem un īstenotajiem projektiem, analizēs un iezīmēs projektus ar vislielāko ieguldījumu novada attīstībā, kā arī fiksēs tās rīcības, kas pilnībā īstenotas. Turpinājumā tiks veikta mērķu un rīcību virzienu aktualizācija, kā rezultātā taps jauni mērķu un rīcību virzieni, pie kuriem detalizēti strādās 16 Apkaimes ideju darbnīcās Talsu pagastos un pilsētās marta mēnesī un jau konkrētāk runās par to, kas vēl veicams savas dzīves un apkārtējās vides kvalitātes uzlabošanā.

Savukārt 7.aprīlī Talsu novada fonds izsludinās 2014.gada projektu konkursu, kurā iedzīvotājiem būs iespēja jau tuvāk spert soli savu ieceru īstenošanai.

Iedzīvotāju forumu organizē Talsu novada fonds sadarbībā ar Talsu novada pašvaldību un Sabiedrības integrācijas fonda un Borisa un Ināras Teterevu fonda finansiālu atbalstu.Talsu novada IV Iedzīvotāju forumā

2014.gada 1.martā plkst.10.00 Talsu 2.vidusskolā

Darba kārtība:
9.30 - 10.00 Reģistrācija

10.00 - 10.30 Foruma atklāšana

10.30 - 12.30 Darbs grupās - ekonomika, infrastruktūra,kultūra un aktīvs dzīvesveids,
transports, mājoklis, novada tēls un sadarbība, izglītība, vide, sociālā joma

12.30 - 13.00 Pusdienas

13.00 -14.45 Darba grupu prezentācijas

14.45 - 15.00 Foruma noslēgums
Iesaki draugiem:   Draugiem.lv

Piesakies jaunumu saņemšanai

Aktuālā informācija

Talsu novada V Iedzīvotāju foruma rezultāti

Muzikālās kāpnes, piknika parks, krāsainas ielas, krāsu ziedošanas punkts vecpilsētas atjaunošanai, gaisa tramvajs un kuršu pils projekcija Talsu pil

LASĪT TĀLĀK

Ātrās saites

Seko mums