Jaunumi

Talsu novada fondu šodien prezentē kongresā

No 28. līdz 30.oktobrim Latvijas Zinātņu akadēmijā notiek trīs dienu ilgs Letonikas 5. kongress "Pētījumi par nacionālo identitāti: paveiktais un darāmais". Tajā pētniece Linda Zīverte prezentē arī savus secinājumus par Talsu novada fonda darbību desmit gados.

Latvijas Universitātes pētniece Linda Zīverte ar Talsu novada fondu sadarbojas jau gandrīz trīs gadus valsts pētījumu programmā "Nacionālā identiāte un sociālā cilvēkdrošība". Viņa veikusi intervijas ar fonda biedriem, atbalstītājiem, uzņēmējiem un projektu īstenotājiem, analizējusi fonda darbu, piedalījusies fonda stratēģijas un devīzes izstrādē, kā arī parādījusi fonda biedriem, kā radošāk domāt, kā uzlabot komunikāciju un kādām lietām ikdienas darbā vajadzētu pievērst uzmanību.

Vēl pavisam nesen Valmierā starptautiskā konferencē "Kopienu fondu kustība Baltijā - 10 gadi" Linda Zīverte iepazīstināja auditoriju ar Talsu novada fonda ietekmi vietējā kopienā, secinot: "Talsu novada fonds ir kā tilts, kas savieno cilvēkus un uzņēmumus, kuri gatavi ziedot, ar vietējās sabiedrības vajadzībām." Viņa analizēja vietējo līderu nozīmi labdarības procesā, cilvēku motivēšanā un sociālā kapitāla veidošanā.

Šonedēļ par labdarības praksi identitātes stiprināšanā un Talsu novada fonda pieredzi Latvijas Universitātes pētniece Linda Zīverte stāsta Letonikas 5.kongresā.

Projekts „Nacionālā identitāte un sociālā cilvēkdrošība", kuru vada Vidzemes Augstskolas asociētā profesore Feliciana Rajevska, ir daļa no valsts pētniecības programmas „Nacionālā identitāte". Projekta pētnieku uzdevumi ir analizēt cilvēkdrošības politikas modeļus Latvijā, identificēt esošos cilvēkdrošības resursus un piedāvāt risinājumus atbilstoši pēckrīzes situācijas izaicinājumiem, kā arī izstrādāt teorētiski pamatotas metodoloģiskās vadlīnijas sociāli mazaizsargāto grupu identitātes formēšanās pētīšanai un sociālo pakalpojumu organizēšanai.

Ar Lindas Zīvertes prezentāciju konferencē Valmierā var iepazīties šeit: http://kopienufondi.lv/res/docs/KFKkonfer2013/KFK10g_03LindaZiverte.pdf

/Foto: Jānis Kiļups/
Iesaki draugiem:   Draugiem.lv

Piesakies jaunumu saņemšanai

Aktuālā informācija

Talsu novada V Iedzīvotāju foruma rezultāti

Muzikālās kāpnes, piknika parks, krāsainas ielas, krāsu ziedošanas punkts vecpilsētas atjaunošanai, gaisa tramvajs un kuršu pils projekcija Talsu pil

LASĪT TĀLĀK

Ātrās saites

Seko mums