Jaunumi

Talsos izsludināts konkurss „Gada brīvprātīgais 2013”

Nu jau trešo gadu Talsu novada fonds kopā ar Talsu novada Bērnu un jauniešu centru gada nogalē suminās brīvprātīgā darba veicējus. Tāpēc šobrīd ikviens ir aicināts ieteikt cilvēkus, kuri pelnījuši saņemt pateicības vārdus.

Brīvprātīgais darbs šī konkursa izpratnē ir laika un prasmju ziedojums sabiedriski lietderīgiem mērķiem. Šāda kustība ir populāra visā pasaulē, un iedzīvotāji pēc savas brīvas gribas, bez finansiālas ieinteresētības iesaistās sabiedriskajā dzīvē un pārveido, uzlabo savu un apkārtējo dzīves kvalitāti. Brīvprātīgo darbu var veikt dažādās dzīves jomās - sociālā aprūpe un veselības aizsardzība, vides aizsardzība, dzīvnieku aprūpe, sports, kultūra un izklaides pasākumi u.c. Iepriekšējos gados sumināti brīvprātīgie, kas iesaistījušies, piemēram, Talsu pilsētas svētku norisē, darbojušies dzīvnieku patversmē vai palīdzējuši kādam uzpost telpas.

Brīvprātīgais darbs var būt dažu stundu, vienas vai vairāku dienu pasākums, vairāku nedēļu vai mēnešu darbs. Konkursā var piedalīties:

* Jaunieši, kuri ir vecumā no 13 līdz 25 gadiem un ir noslēguši brīvprātīgā darba vienošanās līgumu ar Talsu novada Bērnu un jauniešu centru un saņēmuši brīvprātīgā darba grāmatiņu un laika posmā no 2013. gada 1. janvāra līdz 25. novembrim brīvprātīgajā darbā strādājuši vismaz 60 stundas.

* Talsu novada biedrību, organizāciju vai pašvaldības iestāžu izvirzītie kandidāti, par kuriem aizpildīts Konkursa pieteikums. Pieteikumus Konkursam var iesniegt Talsu novada organizācijas, biedrības un pašvaldības iestādes. Katra biedrība, organizācija vai pašvaldības iestāde var pieteikt ne vairāk kā divus brīvprātīgos darbiniekus.

Brīvprātīgo darbam ir jābūt veiktam laika periodā no 2013.gada 1.janvāra līdz 2013.gada 25. novembrim. Pieteikumi konkursā jāiesniedz līdz 26.novembrim elektroniski uz e-pastu ievacilite@gmail.com vai personīgi Talsu novada Bērnu un jauniešu centrā, Brīvības ielā 17a, Talsos. Nolikumu un pieteikuma anketu var atrast šeit - Nolikums un Pieteikuma anketa vai www.tnf.lv sadaļā "Dokumenti".

Godināšanas pasākums notiks Talsu novada Bērnu un jauniešu centra telpās 6.decembrī plkst.17.00.
Iesaki draugiem:   Draugiem.lv

Piesakies jaunumu saņemšanai

Aktuālā informācija

Talsu novada V Iedzīvotāju foruma rezultāti

Muzikālās kāpnes, piknika parks, krāsainas ielas, krāsu ziedošanas punkts vecpilsētas atjaunošanai, gaisa tramvajs un kuršu pils projekcija Talsu pil

LASĪT TĀLĀK

Ātrās saites

Seko mums