Jaunumi

Talsos izglītosies nevalstisko organizāciju pārstāvji

Otrdien, 13. maijā, Talsos notiks Informācijas dienas nevalstisko organizāciju pārstāvjiem par iespējām iesaistīties lēmumu pieņemšanā un publisko pakalpojumu sniegšanā.

Informācijas dienu mērķis ir stiprināt reģionālo NVO administratīvo kapacitāti projektu pieteikumu izvērtēšanā, projektu grāmatvedības uzskaites organizēšanā un projektu īstenošanas uzraudzībā, lai pēc grozījumu likumā "Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu" un citos likumos pieņemšanas NVO sektors varētu kvalitatīvi veikt deleģēto līdzekļu administrēšanu, kad tāda iespēja parādīsies.

Informācijas dienas laikā NVO pārstāvji iegūs zināšanas par NVO finansējuma avotiem: valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību dāvināšanas (ziedošanas) politiku, NVO darbības finansēšanas pieredzi Lietuvā un Igaunijā, iekšējo komunikāciju un lēmumu pieņemšanas procesu NVO, projektu grāmatvedības uzskaites organizēšanu. Kā lektori uzstāsies: Liesma Ose, Latvijas Kopienu iniciatīvu fonda valdes priekšsēdētāja, Inta Šimanska no Latvijas Pilsoniskās alianses, Aija Rusiņa - grāmatvedības eksperte.

Pasākums notiek Latvijas Kopienu iniciatīvu fonda (LKIF) īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta "Lemjam kopā" ietvaros, ar sadarbības partnera nodibinājuma „Talsu novada fonds" atbalstu.

Projekta "Lemjam kopā" mērķis ir sekmēt finansējuma pietiekamību nevalstiskajās organizācijās, kuras darbojas mūžizglītības, sociālās, veselības aprūpes jomā un valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību ziedojumu administrēšanas funkcijas deleģēšanu NVO sektoram.

Nevalstiskajam sektoram kļūstot izglītotākam, tas būs spējīgs piesaistīt arvien vairāk un vairāk biedru un darbinieku, līdz ar to tas kļūs ietekmīgāks sadarbības partneris valsts pārvaldei un pašvaldībām, kā rezultātā uzlabosies sekundārās mērķauditorijas, t.i., cilvēku, kam pakalpojumus sniedz nevalstiskais sektors, dzīves kvalitāte.

92,07% no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.
Iesaki draugiem:   Draugiem.lv

Piesakies jaunumu saņemšanai

Aktuālā informācija

Talsu novada V Iedzīvotāju foruma rezultāti

Muzikālās kāpnes, piknika parks, krāsainas ielas, krāsu ziedošanas punkts vecpilsētas atjaunošanai, gaisa tramvajs un kuršu pils projekcija Talsu pil

LASĪT TĀLĀK

Ātrās saites

Seko mums