Jaunumi

Projektu konkursā atbalstītas 4 idejas

“Savu vidi veidojam paši” – tā vēsta Talsu novada fonda projektu nosaukums. Un tieši tāds ir arī konkursa mērķis – atbalstīt to iedzīvotāju idejas, kas paši saviem spēkiem ir gatavi uzlabot savu apkārtējo vidi, nevis gaidīt, kad to izdarīs kāds cits no malas. Šogad projektu konkursā atbalstītas četras ieceres, kas tiks īstenotas līdz nākamā gada pavasarim.

• Pastendē vienīgā sakoptā peldvieta tiek dēvēta par Kaimiņu pludmali, jo par to rūpējas vairāki apkārtējo māju iedzīvotāji. Pludmalē ir soliņi, laipa un smilšu kaste, un ar projektu “Kaimiņu pludmales labiekārtošana Pastendē” iedzīvotāji vēlas turpināt sakopšanas darbus un pasargāt dīķi no aizaugšanas. Pašreiz tas tiek darīts pašu spēkiem, garu trosi apvelkot apkārt lielam ūdenszāļu laukumam, tad to piekabinot pie automašīnas un velkot krastā. Bet lielākā daļa norauto ūdenszāļu paliek peldam ūdenī, tāpēc ar projekta līdzekļiem iedzīvotāji vēlas iegādāties nelielu plostu.
Pludmale sezonā ir ļoti apmeklēta gan ērtās piekļuves, gan sakoptības dēļ. To apmeklē tuvāko māju un Pastendes iedzīvotāji, kā arī garāmbraucošie pasažieri.
• Nams, kur Sabilē savu ikdienu aizvada seniori, atrodas tūristu un vietējo iedzīvotāju atpūtas vietu krustpunktā. Sabiles aprūpēs biedrība “Kalme” norāda, ka šobrīd apstādījumu josla pagalma iebrauktuves malā ir nesakopta un atrodas uz bezgaumības robežas. “Tā ir vieta, kas varētu būt mūsu teritorijas vizītkarte. Pašreiz šo vietu ir pārņēmuši ceriņi, kas it kā veido ielas atdalošo joslu, bet nekad neziedēs, jo tiek regulēts to augstums. Joslas zeme ir neauglīga un ierobežo stādījumu sortimentu. Tāpat ziemas laikā ir problēmas mehanizēti attīrīt no sniega šai apstādījuma joslai piegulošo brauktuves daļu,” norāda biedrības valdes locekle Maija Dubro, tāpēc ar projektu “Mūsu sētā pārmaiņas” plānots situāciju mainīt, pārveidojot un labiekārtojot apstādījumu joslu. Plāno pārveidot un labiekārtot apstādījumu joslu.
• Neformālā sabiedrības grupā “Tiņģeres muižas ļaudis” apvienojušies aktīvi iedzīvotāji, kam īpaši rūp Tiņģeres muižas attīstība un veidošana par pievilcīgu pasākumu vietu un interesantu tūrisma objektu. Tās mazajā zālē šobrīd tiek veikts remonts, un tās interjers arī prasa atbilstošu interjeru – mēbeles stilistiski atbilstošas 19.gadsimtam, kad muiža celta. Vēsturiski saglabājušos interjera priekšmetu pilī šobrīd nav. Sofa, sekreters, spēļu galds ar krēsliem, pusdienu galda komplekts, kas tiks iegādāti projektā “19.gs. stila interjers Tiņģeres pils mazajā zālē” bagātinās rīkotos pasākumus, piemēram, populāro pils balli, kuras organizēšanā un pašā norisē iesaistās liels skaits aktīvu, pašaizliedzīgu tiņģernieku.
• Gan klimata, gan cilvēka radīto faktoru dēļ pasaulē samazinās kukaiņu skaits un daudzveidība. Bet kukaiņi dabas procesā ir svarīgi, jo tie veic apputeksnēšanu gan augiem, gan kokiem. Tāpēc Internacionāli un Sabiedriski Aktīvo – Arboristu, Koku kopēju biedrība īstenos projektu “Kukaiņu māja Talsu dendroloģiskajā parkā”. Viņu mērķis ir izglītot sabiedrību par dabu, tās sastāvdaļu – kukaiņiem – to nozīmi un dzīvi mums līdzās. Kukaiņu mājā, kas būs kā vides objekts Dendroloģiskajā parkā, varēs iepazīt dabas daudzveidību – gan ar kukaiņu sugām, kas mājā iemitināsies, gan ar dažādiem dabas materiāliem, no kādiem objekts tiks veidots. Kukaiņu māju būs veidota tā, lai tā būtu piemērota gan kukaiņiem sausummīļiem, gan mitrummīļiem.

Foto: Diena.lt
Iesaki draugiem:   Draugiem.lv

Piesakies jaunumu saņemšanai

Aktuālā informācija

Talsu novada V Iedzīvotāju foruma rezultāti

Muzikālās kāpnes, piknika parks, krāsainas ielas, krāsu ziedošanas punkts vecpilsētas atjaunošanai, gaisa tramvajs un kuršu pils projekcija Talsu pil

LASĪT TĀLĀK

Ātrās saites

Seko mums