Fonda pārvalde

Fonda pārvalde


Talsu novada fonda Padomi veido fiziskas un juridiskas personas, kuras gada laikā ziedo finansiālos līdzekļus 50.00 eiro apmērā.


Padomes dalībnieki:
• reizi gadā apstiprina fonda darbības un finansiālo pārskatu;
• ievēl Uzraudzības un Revīzijas komisijas locekļus;
• reizi gadā balso par vietējo iedzīvotāju grupu un organizāciju pieteikumiem Projektu programmā;
• nepieciešamības gadījumā apstiprina grozījumus fonda statūtos.

Valde ir patstāvīgi funkcionējoša fonda pārvaldes institūcija, kas organizē fonda ikdienas darbu. Valde ir tiesīga pieņemt lēmumu par jebkuru jautājumu, kas saistīts ar fonda darbību.

Ar kopsapulces lēmumu no dalībnieku mērķiemaksām 40% tiek novirzīti Projektu programmai “Savu vidi veidojam paši”, 30% fonda neaizskaramajam kapitālam un 30% - administratīvajiem izdevumiem.

Iesaki draugiem:   Draugiem.lv

Piesakies jaunumu saņemšanai

Aktuālā informācija

Talsu novada V Iedzīvotāju foruma rezultāti

Muzikālās kāpnes, piknika parks, krāsainas ielas, krāsu ziedošanas punkts vecpilsētas atjaunošanai, gaisa tramvajs un kuršu pils projekcija Talsu pil

LASĪT TĀLĀK

Ātrās saites

Seko mums