Par Pārtikas banku
Talsu novada fonds sadarbībā ar labdarības portālu Ziedot.lv un biedrību "Latvijas Samariešu apvienība" jau piekto gadu īsteno projektu "Paēdušai Latvijai", šai laikā sniedzot palīdzību ģimenēm Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga novados LVL 17 811.00 apmērā. 
.......................................................................................................................................................

03.05.2012

Talsenieki atkal pierāda savu atsaucību un labestību
Šo pirmdien Talsos piestāja ceļojošā pārtikas banka „Paēdušai Latvijai". Rekordīsā laikā talseniekiem izdevās piepildīt vairāk nekā 100 pakas un palīdzēt tām ģimenēm, kas krīzes situācijā pašas saviem spēkiem vairs galā netiek.
.......................................................................................................................................................

24.04.2012

Iespēja pieteikties pārtikas paku saņemšanai
Pateicoties daudzu uzņēmumu un privātpersonu ziedojumiem Latvijā, četru mēnešu laikā Talsu, Dundagas un Rojas novados pārtikas pakas saņēmušas 212 ģimenes 1588 latu apmērā.
.......................................................................................................................................................

24.04.2012

Paēdušai Latvijai
Sadarbībā ar biedrību „Latviešu Samariešu apvienība" un fondu „Ziedot" ziedojumu saņēma Talsu, Dundagas un Rojas novada ģimenes. Ziedojuma kopējā summa - LVL 368,37.
.......................................................................................................................................................

24.04.2012

Palīdzi ģimenei
Ar aicinājumu „Palīdzi ģimenei" Talsu novada fonds uzsāka mantisko ziedojumu vākšanu, lai palīdzētu kaut nedaudz risināt sadzīves apstākļus tām ģimenēm Talsu, Dundagas un Rojas novados, kurām pašlaik klājas visgrūtāk.
.......................................................................................................................................................

24.04.2012

Paēdušai Latvijai
Oktobrī un novembrī Talsu novada fondā ar lūgumu pēc palīdzības vērsušās 130 ģimenes no Talsu, Dundagas un Rojas novadiem, kurās kāds no apgādniekiem zaudējis darbu, piedzīvojis krasu algas samazinājumu vai kā citādi cietis ģimenes finansiālais stāvoklis. Oktobrī Talsu novada fonds izdalīja 80 pārtikas pakas ģimenēm, novembrī 50 pārtikas pakas.
.......................................................................................................................................................

24.04.2012

Paēdušai Latvijai akcija Kartupeļu lauki
Talsu novada fonds kopā ar portālu Ziedot.lv un Reģionālajām labdarības organizācijām visā Latvijā līdzdarbojas akcijā "Paēdušai Latvijai", kuras ietvaros šogad tika realizēta jauna ideja - Kartupeļu lauki.
Maijā visā Latvijā tika organizētas „Paēdušai Latvijai" kartupeļu talkas, lai kopīgā darbā iestādītu dārzeņus un sagatavotu krājumus ziemai ekonomiskās krīzes skartajām ģimenēm.
.......................................................................................................................................................

16.04.2012