Nodibinājums "Talsu novada fonds"

 Nodibinājums "Talsu novada fonds"

Reģistrācijas nr. 50008073841
Adrese: Talsu novada fonds
K. Valdemāra iela 17a, Talsi, LV 3200

 Epasts: tnf@tnf.lv

Tālrunis: +371 26596146

Mājas lapa: www.tnf.lv

Twitter konts: www.twitter.com/TnfFonds 

Draugiem.lv konts: www.draugiem.lv/tnf 

 

Iveta Rorbaha

valdes priekšsēdētāja

 Tālrunis: +371 26596146 

 
 
Sanita Liepiņa

sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālrunis: +371 25937564

E-pasts: sanita.liepina@tnf.lv 

 

Konti ziedojumiem un dalībnieku mērķiemaksām*:
Swedbank LV51HABA0551004740459
SEB banka LV87UNLA0050017096893
Citadele banka LV49PARX0006168200011

*  Ziedojot labdarības akcijām maksājuma uzdevumā jānorāda labdarības akcijas nosaukums,

bet Talsu novada fonda dalībniekiem, maksājot ikgadējo dalībnieka mērķiemaksu, maksājuma uzdevuma jānorāda "dalībnieka mērķiemaksa".