Konference IEDZĪVOTĀJU INICIATĪVAS - TALSU NOVADAM
Konferenci rīko: Talsu novada fonds sadarbībā ar Talsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļu.
.......................................................................................................................................................

24.04.2012

Konference Veidosim kopā labāku sabiedrību visiem
Labklājības ministrija 29. oktobrī organizēja starptautisku konferenci "Veidosim kopā labāku sabiedrību visiem" - cīņa pret nabadzību un sociālo atstumtību Latvijā.
.......................................................................................................................................................

24.04.2012

Talsu novada III Iedzīvotāju forums
Talsu novada fonds š.g. 17. aprīlī Talsu 2. vidusskolā pulcēja interesentus Talsu novada III iedzīvotāju forumā, lai dalītos idejās, noteiktu konkrētus mērķus un rīcības Talsu novada turpmākai attīstībai, tādējādi veidojot kopīgu Talsu novada attīstības redzējumu.

 

.......................................................................................................................................................

24.04.2012

Apkaimes ideju darbnīcu vīzijas
27. martā noslēdzās projekts Apkaimes ideju darbnīcas, kurās iedzīvotāji tika aicināti izvērtēt savas pilsētas vai pagasta stiprās un vājās puses, spriest un vienoties par idejām savas apkārtnes dzīves kvalitātes uzlabošanā, dalīties idejās par to nākotni un izstrādāt attīstības vīziju, kuru deleģētie pārstāvji no katra pagasta un pilsētas prezentēja Talsu novada III Iedzīvotāju forumā 17.aprīlī Talsos.
.......................................................................................................................................................

24.04.2012

Iedzīvotāju iniciatīvas - Talsu novadam
Aicinām piedalīties Talsu novada III Iedzīvotāju forumā 2010. gada 17. aprīlī Talsu 2. vidusskolā.
.......................................................................................................................................................

24.04.2012

Talsu novada iedzīvotāji paši veidos savu novadu
Rīt, 12.martā, darbu sāks Talsu novada Apkaimes ideju darbnīcas, kopā aicinot ikvienas novada pilsētas un pagasta aktīvākos iedzīvotājus, lai izteiktu idejas un meklētu risinājumus savas dzīvesvides uzlabošanai. Visa novada ideju darbnīcu darba rezultāti tiks apkopoti Talsu novada forumā 17.aprīlī.
.......................................................................................................................................................

24.04.2012

Iedzīvotāju iniciatīvas – Talsu novadam
Talsu novada fonds 2010. gada 17. aprīlī rīkos Talsu novada III. Iedzīvotāju forumu, lai veicinātu iedzīvotāju ideju apmaiņu un sadarbību, mudinātu iedzīvotājus pašiniciatīvai un sekmētu pilsētu un lauku pagastu saliedētību.
.......................................................................................................................................................

24.04.2012

Ar Sorosa fonda - Latvija atbalstu TNF uzsāk īstenot projektu
Projekta mērķis ir mobilizēt Talsu novadā pieejamos īstermiņa resursus un nostiprināt jaunus ilgtermiņa resursus, lai uzlabotu novada iedzīvotāju dzīves līmeni, jo īpaši sniedzot konkrētu atbalstu un palīdzību iedzīvotājiem un iedzīvotāju grupām, kurus skārušas ekonomiskās krīzes un strukturālo pārmaiņu sekas.
.......................................................................................................................................................

16.04.2012