„Talsu novada fonds vietējās kopienas attīstībai”
Mērķis: sekmēt kopienu filantropijas attīstību Talsu novadā, attīstot iedzīvotāju grupu līdzdalību savas apkaimes dzīves kvalitātes uzlabošanā un labdarības tradīciju nostiprināšanos, tādējādi kopumā - vairot sociālo kapitālu.
.......................................................................................................................................................

07.11.2013

Talka KOPĀ DARBĀ 1+1
13. maija pēcpusdienā Talsu novada fonda jaunieši projekta „Esi aktīvs arī TU!" ietvaros organizēja talku „Kopā darbā 1+1" sakopjot apkārtni ap Vilkmuižas ezeru, kas veidojas par sakārtotu jauniešu uzturēšanās vietu. Projekta dalībnieki uz talku ieradās kopā ar draugiem, lai kopīgiem spēkiem sakārtotu apkārtni ap Vilkmuižas ezeru, jo apkārtnes sakārtošana paplašinās jauniešiem brīvajā laikā pieejamo vidi ap sevi.
.......................................................................................................................................................

24.04.2012

Viesos pie Saldus jauniešiem
29. aprīlī Talsu novada fonda jaunieši no iniciatīvas projekta „Esi aktīvs arī TU!" devās pieredzes apmaiņas braucienā „Sen to bijām pelnījuši" uz Saldus jaunatnes iniciatīvas centru „Šķūnis".
.......................................................................................................................................................

24.04.2012

Pavadīsim savu brīvo laiku veselīgi un lietderīgi!
Projekta „Esi aktīvs arī TU" ietvaros 12. marta rītā Talsu pamatskolā pulcējās Talsu, Rojas, Mērsraga un Dundagas novada jaunieši vecumā no 14-20 gadiem, lai piedalītos jauniešu „MiniForumā" un apzinātu Talsu, Rojas, Mērsraga un Dundagas novada jauniešu vēlmes un ierosinājumus aktīvai, veselīgai un lietderīgai brīvā laika pavadīšanai.
.......................................................................................................................................................

24.04.2012

Aicinām piedalīties Jauniešu MiniForumā
Forumā apzināsim Talsu, Rojas, Mērsraga un Dundagas novada jauniešu vēlmes un ierosinājumus aktīvai, veselīgai un lietderīgai brīvā laika pavadīšanai.

Forumā piedalīsies Talsu, Rojas, Mērsraga un Dundagas novada jaunieši vecumā no 14-20 gadiem.

.......................................................................................................................................................

24.04.2012

Par zaļo jaunību jeb Veidojam VIDEO
„Kas ir trakākais, ko jūs jaunībā esat izdarījis?" ja ar šādu jautājumu, kameru un mikrofonu pagājušās sestdienas (8. janvāra) pēcpusdienā jūs apturēja Talsu ielās, tad ziniet - tie bija Talsu novada fonda projekta „Esi aktīvs arī TU!" dalībnieki.
.......................................................................................................................................................

24.04.2012

Īstenota jauniešu radošā darbnīca
Katram cilvēkam ir domas, ir viedokļi, kurus varētu izteikt, bet dažreiz tie tiek noklusēti dažādu iemeslu dēļ. Ir brīži, kad liekas, ka mans viedoklis noteikti ir nepareizs, ka neviens jau manī neklausīsies un vērā neņems. Vajag uzdrīkstēties, jo nav nepareizu viedokļu, atbilžu vai domu. Lai jauniešiem nebūtu bail izteikt savas domas par kādu jautājumu, Talsu novada fonda iniciatīvas projekta „Esi aktīvs arī TU" ietvaros tika rīkota radošā darbnīca „Runā, lai Tevi sadzirdētu".
.......................................................................................................................................................

24.04.2012

Runā, lai Tevi sadzirdētu
20. novembrī projekta „Esi aktīvs arī TU!" ietvaros notiks radošā darbnīca „Runā, lai Tevi sadzirdētu!". Speciālista vadībā jaunieši apgūs tādas tēmas kā: klausīšanās metodes; stereotipu pārvarēšana; diskusijas, to vadīšanas veidi; manipulācijas diskusiju laikā.
.......................................................................................................................................................

24.04.2012

Jaunieši prezentē labdarības projektu idejas
21. - 22. martā notika „Jauniešu ideju laboratorijas" kopīgais seminārs, kura ietvaros jauniešiem atkārtoti bija iespēja tikties ar domu biedriem no Alūksnes, Lielvārdes, Liepājas, Valmieras un Tirzas.

 

.......................................................................................................................................................

24.04.2012

Jaunieši tiekas „Ideju laboratorijā”
24.un 25. janvārī Ogres rajona Turkalnē notika pirmais Latvijas Jauniešu ideju laboratorijas kopīgais seminārs, kurā piedalījās 30 enerģiski un drosmīgi jaunieši no Alūksnes, Lielvārdes, Liepājas, Talsiem, Tirzas un Valmieras. No Talsu novada fondu pārstāvēja jaunieši no Talsu Valsts ģimnāzijas, Talsu 2.vidusskolas, Stendes vidusskolas un Talsu Kristīgās skolas.
.......................................................................................................................................................

17.04.2012

Jauniešu ideju laboratorija
Ar 2009. gada janvāri Talsu novada fonds uzsāk programmu Talsu rajona jauniešiem „Jauniešu ideju laboratorija".

Tās nolūks ir sniegt iespējas pašizpausmei, sekmēt izpratni par vietējo projektu īstenošanu un labdarības līdzekļu piesaisti.

.......................................................................................................................................................

17.04.2012

Sācies projekts jauniešiem Esi aktīvs arī TU!
No 7.-9. oktobrim Talsu novada Vandzenes pagasta viesu mājā „Ēmužas" notika Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras apstiprinātais Talsu novada fonda jauniešu iniciatīvas projekts „Esi aktīvs arī TU!". Pirmā aktivitāte bija „3 dienu interaktīvās saliedēšanās cikls", kurā piedalījās projekta jaunieši. Sadraudzības cikla mērķis bija saliedēt jauniešus, lai kopīgi varētu īstenot turpmākās aktivitātes. Apmācības vadīja treneres Ilze Vītola un Baiba Demberga.
.......................................................................................................................................................

16.04.2012

Stipendijas jaunajiem talantiem mūzikā un mākslā
Zinību dienā Talsu novada fonds sadarbībā ar a/s Swedbank pasniedza arī stipendijas četriem jaunajiem talantiem mūzikā un mākslā - Nikolai Mūrniecei, Zuzannai Ritai Miķelsonei, Kārlim Muskei
.......................................................................................................................................................

16.04.2012

Esi aktīvs arī TU!
„Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra" (JSPA) apstiprinājusi Talsu novada fonda jauniešu iniciatīvas projektu „Esi aktīvs arī TU!", kas tika iesniegts finansēšanai ES programmas „Jaunatne darbībā" 1.2. apakšprogrammas ietvaros. Projekta mērķis ir attīstot pašiniciatīvu un radošumu, veicināt Talsu novada jauniešu savstarpējo sadarbību un sociālā riska grupu jauniešu līdzdalību pilsoniskas sabiedrības veidošanā.
.......................................................................................................................................................

16.04.2012